بسیجی لشکر مخلص خدا

بسیجی بنده خاص الهی است

بسیجی در حقیقت یک سپاهی است

بسیجی گلشن دین را گلاب است

بسیجی آرمان شیخ و شاب است

بسیجی پاک از هر نقص و عیب است

بسیجی صاف از هر شک و ریب است

بسیجی را توقع نیست در کار

بسیجی نه تشریفات می خواهد نه دستیار

بسیجی بنده شایسته اوست

بسیجی سر به سر وابسته اوست

بسیجی دل به این عالم ندارد

دلش را بر خدای خود سپارد

بسیجی سنگرش سجاده اوست

وصالش در شراب باده اوست

بسیجی مخلص دین مبین است

بسیجی پیرو مولای دین است

بسیجی فانی اندر انقلاب است

بسیجی حامی اسلام ناب است

بسیجی نی به فکر ملک و مال است

 نه اندرغصه اهل و ایال است

بسیجی شعله ای از نار عشق است

بسیجی سنبل گلزار عشق است

نه دل بسته به این دنیای فانی

نه غمناک است از بهر زندگانی

خدایا حق پیغمر و آلش

بسیجی را نگهدار از زوالش

بسیجی ارزو ی مومنین است

بسیجی نور چشمان امین است 

/ 2 نظر / 11 بازدید
کوچکیان

سلام شعر خوبی بود کادر انتخابی به فضای شعرتان نمی خورد موفق باشید

مطهره

شعر زیبایی بود فقط دورش خیلی خالی است