دکتر شریعتی

خداوندا! اگر روزی‌ بشر گردی‌ ز حال بندگانت با خبر گردی‌ پشیمان می‌شوی‌ از قصه خلقت، از این بودن، از این بدعت. خداوندا تو مسئولی. خداوندا تو می‌دانی‌ که انسان بودن و ماندن در این دنیا چه دشوار است، چه رنجی ‌می‌کشد آنکس که انسان است و از احساس سرشار است

/ 2 نظر / 11 بازدید
عاشق

جملات زیبایی بود.

مطهره

در سختی ها یادت باشد دریای آرام ناخدای قهرمان نمی سازد.