# بسیج

شعر شهریار در مورد بسیجی

                                            گو ببیند زینب این غوغای خون خواه بسیج رهبر از نصر من الله داد فرمان جهاد                                              ... ادامه مطلب
/ 8 نظر / 7 بازدید